Title (srp)

Мерни мехатронички систем за надзор угиба гредних структура праћењем дилатација у основном материјалу : докторска дисертација

Author

Flajs, Željko, 1973-

Contributor

Popkonstantinović, Branislav, 1963-
Sedmak, Aleksandar, 1955-
Veg, Emil, 1985-
Šiniković, Goran, 1973-
Janković, Ksenija, 1966-

Description (srp)

Техничко-технолошке науке, машинско инжењерство - Теорија механизама и машина / Technical sciences, mechanical engineering - Theory of mechanisms and machines Datum odbrane: 26.09.2023.

Description (eng)

Понашање структура под деловањем различитих врста оптерећењаодређене су њеним деформационим карактеристикама, глобалнимдеформационим карактеристикама - померањима и ротацијама и локалнимдеформационим карактеристикама - дилатацијама у основном материјалуструктуре. Познавањем глобалних и локалних деформационих карактеристикаструктуре у току њене експлоатације остварујемо могућност да пратимопонашање структуре у целини или неког њеног сегмента, као и да у случају појавеоштећења, која могу настати на основу различитих узрока, правовременоделујемо и спречимо настајање хаваријских догађаја који као последицу могуимати како економске, тако и последице са људским жртвама...

Description (eng)

Behavior of structures under various load types are determined by itsdeformation characteristics, global deformation characteristics - displacements androtations, and local deformation characteristics - strains/stresses in structure basematerial. By knowing the global and local deformation characteristics of the structureduring its exploitation, gives us the possibility to monitor the behavior of the structureas a whole or one of its segments, as well as to act in a timely manner in the event ofdamage, which can occur due to various causes, and prevent the occurrence ofemergency events that as a result can have both economic and human casualtiesconsequences..., Behavior of structures under various load types are determined by itsdeformation characteristics, global deformation characteristics - displacements androtations, and local deformation characteristics - strains/stresses in structure basematerial. By knowing the global and local deformation characteristics of the structureduring its exploitation, gives us the possibility to monitor the behavior of the structureas a whole or one of its segments, as well as to act in a timely manner in the event ofdamage, which can occur due to various causes, and prevent the occurrence ofemergency events that as a result can have both economic and human casualtiesconsequences...

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Mašine, alatke

Експериментално испитивање, испитивање на структури са реалним оптерећењем, директно мерење померања и посредно одређивање померања структура, дилатације у основном материјалу структуре

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Mašine, alatke

Experimental test, indirect determination of structures deflections, test on a structure with real load, direct measurement of deflections, strains in the base material of the structure