Title (srp)

Ктиторска делатност архиепископа Данила II : докторска дисертација

Author

Šebek, Đorđije, 1954-

Contributor

Vojvodić, Dragan, 1959-
Stevović, Ivan, 1965-
Starodubcev, Tatjana, 1966-

Description (eng)

This work mostly deals with the life and patronage activity (spiritual, literary and diplomatic work among others, as well as general conditions of those times), as well as historiography of patronage work of one of the foremost Serbs of the XIV century, archbishop Danilo II, or Danilo of Pec (as he is widely known in the literature), who had quite a significant place in Serbian medieval culture, and whose contribution in terms of cultural enlightenment in the age known as "Second Serbian renaissance" or "The times of Danilo" was immeasurable and decisive...

Description (srp)

У овом раду углавном је реч о животу и ктиторској делатности (узгред о духовној, књижевној и дипломатској делатности и општим приликама тога доба), као и о историографији ктиторске делатности једног од најистакнутијих Срба ХIV века, архиепископа Данила II, или Данила Пећког (како је у књижевности шире познат), који је имао веома важну позицију у српској средњовековној култури и чији је допринос у погледу културног просвећења српског народа немерљиив и пресудан у доба познато као „Друга српска ренесанса“ или „Данилово доба“. Проучавања смо засновали на критички сагледаним и пажљиво коришћеним изворима, као и на одговарајућој методологији...

Description (srp)

Друштвено-хуманистичке науке - Историја уметности / Social sciences humanities - History of Art Datum odbrane: 30.09.2016.

Object languages

Serbian

Date

2015

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srbija, Srbi

Archbishop Danilo II, patronage work, fresco painting, The Patriarchate ofPec, construction business, biography, iconographical features, Mother of GodOdigitrija, nartex, the St Nikola chapel

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srbija, Srbi

АРХИЕПИСКОП ДАНИЛО II, КТИТОРСКА ДЕЛАТНОСТ,ЖИВОТОПИС, ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА, ГРАДИТЕЉСТВО,ЖИВОПИС,ИКОНОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ, БОГОРОДИЦА ОДИГИТРИЈА,НАРТЕКС, КАПЕЛА СВ. НИКОЛЕ