Phaidra


 

Дефинисање модела функционисања здравственог система применом метода и техника савременог менаџмента (sr)

Opis ():

Autor: Сања Добричанин

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:12832

Napomene

Entitet / lični podaci

06.09.2016 - 10:49:03