Phaidra


 

Дефинисање модела функционисања здравственог система применом метода и техника савременог менаџмента (sr)

Opis ():

Autor: Сања Добричанин

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:12832

06.09.2016 - 10:49:03

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Сања Добричанин

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Срећко Милачић