Phaidra


 

Детерминанте промена пословања и њихов утицај на управљање савременим маркетингом (sr)

Opis ():

Autor: Ивана Ђелошевић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:12831

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)