Title (srp)

Класични и квантно - механички модели расподеле и транспорта носилаца наелектрисања у површинским слојевима полупроводника

Author

Кевкић, С. Тијана

Contributor

Петковић, Драган

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2012

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode