Title (srp)

Formulaciona istraživanja dermokozmetičkih emulzija za vlaženje kože : koncept uporedne reološke, teksturne i senzorne procene : doktorska disertaciaj

Author

Lukić, Milica Ž., 1979-

Contributor

Savić, Snežana, 1971-
Vuleta, Gordana, 1951-
Tamburić, Slobodanka
Cekić, Nebojša
Krstonošić, Veljko, 1977-

Description (srp)

Uvod Savremeni trendovi nameću obavezu formulisanja bezbednih i efikasnih kozmetičkih proizvoda zadovoljavajućih senzornih karakteristika. Obzirom na dužinu trajanja i cenu senzornih studija, uz činjenicu da se subjektivna ocena od strane ispitanika ne može isključiti, značajno je ispitati mogućnost upotrebe instrumentalnih metoda u optimizaciji željenih senzornih osobina. Kozmetologija kao savremena nauka fokusira svoju pažnju na razvoj novih, usavršavanje poznatih, kao i ispitivanje mogućnosti kombinovanja postojećih metoda i tehnika koje bi postupak formulacije proizvoda i karakterizacije novih sirovina pojednostavile, uz istovremeno obezbeđivanje odgovarajućeg kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti kozmetičkih proizvoda. Ispitivanja novih alkil poliglukozidnih (APG) emulgatora, odnosno podaci koji se odnose na rasvetljavanje strukture nosača sa ovim emulgatorom, kao i njihovu bezbednost i efikasnost, značajno doprinose ispunjavanju prethodnih zahteva. Cilj istraživanja Cilj istraživanja ove doktorske disertacije bio je ispitivanje mogućnosti upotrebe instrumentalnih tehnika (reološka i teksturna merenja) u optimizaciji senzornih karakteristika dermokozmetičkih emulzija za vlaženje kože. U tom smislu je bilo neophodno razviti odgovarajući senzorni panel koji će sa instrumentalnim merenjima predstavljati standardizovani set ispitivanja, a koristio bi se u formulaciji i optimizaciji emulzija. Dodatno, cilj istraživanja bio je i rasvetljavanje mezomorfnog ponašanja dugolančanog C20/C22 APG emulgatora kao i razvoj nosača sa ovim emulgatorom primenom standardizovanog seta instrumentalnih i senzornih testova. Da bi se utvrdio kiselostabilni potencijal APG emulgatora ispitana je mogućnost inkorporiranja glikolne i salicilne kiseline u razvijene nosače. Metode Eksperimentalni rad bio je podeljen u tri faze: 1) Formulisane su 4 model emulzije V/U tipa za vlaženje kože kod kojih je variran jedan emolijens, a koje su poslužile standardizaciji instrumentalnih i senzornih testova, odnosno postavljanju modifikovane senzorne studije i uspostavljanju korelacija između ovih ispitivanja...

Description (srp)

Farmacija - Kozmetologija / Pharmacy - Cosmetology Datum odbrane : 16.10.2014

Description (eng)

Introduction A modern cosmetic product has to be formulated as a product with adequate safety and efficacy requirements and proper sensory characteristics. Taking into consideration the time and cost of performing a sensory analysis on one hand, and volunteers’ subjective evaluation on the other, potential use of instrumental measurements in order to develop a product with desired sensory profile becomes a very interesting research field. As a contemporary science, cosmetology is focused on development of novel and improvement of the existing methods and techniques which could make products’ formulation and raw materials’ characterization easier. At the same time, suitable quality, safety and efficacy of a cosmetic product are imperative. Investigation of a novel alkyl polyglucoside (APG) emulsifier, along with consideration of the inherent structure, safety and efficacy of vehicles stabilized with this emulsifier considerably contribute to the mentioned requirements. Aim The aim of this work was to investigate the potential use of instrumental techniques (rheological and textural measurements) in development of moisturizing dermocosmetic emulsions with appropriate sensory characteristics. For that purpose it was necessary to create a proper sensory panel. This panel altogether with certain instrumental measurements will present a standardised instrumentation kit which would be used in the process of formulation and optimization of emulsions’ characteristics. Additionally, the aim of investigation was to elucidate mesomorphic behaviour of the long-chain C20/C22 APG emulsifier, as well as to develop a vehicle stabilized via this emulsifier with the employment of the standardised kit. In order to establish the possibility for this emulsifier to be used with acidic substances, potential use of glycolic and salicylic acid was investigated...

Object languages

Serbian

Date

2014

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Farmaceutska tehnologija i kozmetologija

Senzorne osobine, reološka i teksturna merenja, dermokozmetičkiproizvodi/kozmetoceutici, alkil poliglukozidni emulgatori, lamelarni tečni kristali,bioinženjering kože

57.085 : [687.55.2 : 615.451.2] (043.3)544.016.2 : 543.572.3 (043.3)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Farmaceutska tehnologija i kozmetologija

Sensory characteristics, rheological and textural measurements,dermocosmetic products, alkyl polyglucoside emulsifiers, lamellar liquid crystal,bioengineering techniques