Title (srp)

Ludovik Paskvalić - bokokotorski pjesnik XVI vijeka : doktorska disertacija

Author

Ferri, Ane A., 1985-

Contributor

Petaković, Slavko, 1973-

Description (eng)

The intention of this paper is a comprehensive consideration and presentation of the life and work of Ludovik Paskvalić (1500–1551). The method is of comparative, research and literary-historical character, based on a combination of research on the author available in the languages understandable and relevant to myself (Serbian, English, Italian and French), i.e. echoes of Paskvalić's work on the territory of today's Montenegro and the Slavic world in general.The most significant contribution of this work is reflected in the fact that it represents the first comprehensive view of Paskvalić's life and literary legacy. Insight and analysis of hitherto known, less known, and even completely unknown documents in this paper most fully shows the lineage of the closest direct relatives of the Renaissance poet. Also, the collection of this Bay of Kotor’s Renaissance humanist was critically analysed for the first time. This research also brought a step forward in terms of supplementing the Latin songbook, in the way that Paskvalić's poems were reprinted, while in previous years they could only be read in a much damaged manuscript. In this work has been used everything that I could reach and find out in recent years, leading directly or indirectly to the “Sea Orpheus”. This paper completes the literary legacy of the poet from the Bay of Kotor (Boka Kotorska), while perhaps some future researchers and the historical deviation, modernization of library and archival catalogues eventually do not offer more Paskvalić's literary treasure.We are of the opinion that there are open questions in the field of Paskvalić's literary legacy that could be of interest to future researchers. Translations of Latin epigrams and other unpublished poems would provide valuable insights into people, relations and the time in which they were created, and their analysis would complete Paskvalić's poetic portrait. The eventual discovery of his poems in his mother tongue would also contribute to the development of a comprehensive picture of this Renaissance poet from the Bay of Kotor.Bearing in mind that Renaissance poets from our region, according to their stylistic and typological characteristics, belong to the corpus of European literature of the era in which they created, their study is extremely important not only for historical and literary, but also for cultural heritage, both of this area and of the whole literary world.

Description (srp)

Namjera ovog rada je svestrano razmatranje i prikaz života i djela Ludovika Paskvalića (1500–1551). Metod je komparatističkog, istraživačkog i književno-istorijskog karaktera, zasnovan na kombinatorici istraživanja o autoru dostupnih na meni raspoloživim i relevantnim jezicima (srpski, engleski, italijanski i francuski) odnosno odjeka Paskvalićevog djela na tlu današnje Crne Gore i u slovenskom svijetu uopšte.Najznačajniji doprinos ovog rada ogleda se u tome što on predstavlja prvi sveobuhvatni pogled na Paskvalićev život i književni legat. Uvidom i analizom do sada poznatih, manje poznatih, pa i sasvim nepoznatih dokumenata u ovom radu je najpotpunije prikazana loza najbližih direktnih srodnika renesansnog pjesnika. Takođe, prvi put je zbirka renesansnog bokokotorskog humaniste kritički analizirana. Ovo istraživanje je donijelo iskorak i u pogledu nadopune latinske pjesmarice, na način što su preštampane Paskvalićeve pjesme koje je posljednjih godina bilo moguće čitati samo u veoma oštećenom rukopisu. Ovim je radom iscrpljeno sve do čega se moglo doći posljednjih godina, a da je direktno ili indirektno vodilo do „morskog Orfeja“. Ovim je radom kompletiran književni legat bokokotorskog poete, dok možda neki budući istraživači i istorijski otklon, modernizacija bibliotečkih i arhivskih katalogizacija ne ponude još Paskvalićevog eventualnog književnog blaga.Mišljenja smo da na polju Paskvalićevog književnog legata postoje otvorena pitanja koja bi mogla interesovati buduće istraživače. Prevodi latinskih epigrama i drugih neobjavljenih pjesama pružili bi vrijedne uvide o ljudima, odnosima i vremenu u kojem su nastali, a njihovom bi analizom bio zaokružen Paskvalićev pjesnički portret. Stvaranju sveobuhvatne slike o ovom bokokotorskom renesansnom pjesniku doprinio bi i eventualni pronalazak njegovih pjesama na maternjem jeziku.Imajući u vidu da renesansni pjesnici sa naših prostora po svojim stilsko-tipološkim karakteristikama pripadaju korpusu evropske književnosti doba u kojem su stvarali, njihovo izučavanje od izuzetnog je značaja ne samo za istorijsku i literarnu, već i za kulturnu baštinu, kako ovog našeg prostora, tako i cijelog knjiženog svijeta.

Description (srp)

Nauka o književnosti, istorija književnosti, crnogorsko-italijanski kulturni i književni odnosi - Književnost renesanse u Boki Kotorskoj / Science of literature, history of literature, Montenegrin-Italian cultural and literary relations - Renaissance literature in the Bay of Kotor Datum odbrane: 27.06.2022.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Latinska književnost (uključujući studije)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Italijanska književnost (uključujući studije)

Renaissance, humanism, Kotor, Boka Kotorska, Ludovik Paskvalić, poet, XV-XVI century, Rime volgari, Carmina

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Latinska književnost (uključujući studije)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Italijanska književnost (uključujući studije)

Renesansa, humanizam, Kotor, Boka Kotorska, Ludovik Paskvalić, pjesnik, XV-XVI vijek, Rime volgari, Carmina