Title (srp)

Примена ГИС технологија у управљању ризицима од катастрофа изазваних природним опасностима : мастер рад

Author

Ескић, Марина

Publisher

Марина Ескић

Description (srp)

Мастер рад Марине Ескић, одбрањен 2023. године, ментор Дејан Радовић, 59 стр.

Object languages

Serbian

Date

2023-01-24

Rights

© All rights reserved