Title (srp)

Оптимизација енергетских перформанси у процесима санације универзалних спортских дворана изграђених у Београду у периоду од 1960. до 1980. године: докторска дисертација

Author

Miletić, Mirjana, 1976-, 31984743

Contributor

Krstić-Furundžić, Aleksandra, 1954-, 4947815
Ivanović-Šekularac, Jelena, 1966-, 3615335
Ristovski, Aleksandar, 1955-, 31989095
Đorđević, Milan, 1977-, 14077031
Sudimac, Budimir, 1969-, 32026983

Description (srp)

У прегледу стручних, научних радова у области енергетске ефикасности закључено је да се многа истраживања односе углавном на стамбене објекте. И поред настојања државе и стручне јавности да се ситуација унапреди у том контексту на терену и даље нису приметни значајни помаци. У Србији до данас не постоје истраживања која би детаљно дала анализу енергетских перформанси спортских објеката у експлоатацији. Део овог рада је управо анализа енергетске ефикасности значајне групе спортских објеката- универзалних спортских дворана одређеног капацитета у оквиру спортских центара које су најзаступљеније на подручју Београда и у Србији...

Description (srp)

Архитектура и урбанизам / Architecture and Urbanism Datum odbrane: 14.06.2019.

Description (eng)

It’s been concluded that all of the research related with the energy efficiency is mostly done for residential buildings. Even besides the efforts of the state and public to improve situation in that sense there have not been some significant progresses. In Serbia, there are no researches to give detailed analyses of energy performances of sport buildings. Part of this paper is analysing of energy efficiency of significant group of sports buildings, universal sport halls within the sports centres that are the most represented in Belgrade and Serbia...

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Inženjerstvo. Tehnika uopšte (34) -- Arhitektura i urbanizam (3407) -- Urbanizam. Prostorno planiranje (340704)