Title (srp)

Razvoj integralnog SWOT-MCDA modela za strategijsko planiranje i upravljanje OIE u cilju unapređenja regionalne energetske bezbednosti : doktorska disertacija

Author

Stojčetović, Bojan, 1986-, 54571017

Contributor

Nikolić, Đorđe, 1981-, 7086183
Bogdanović, Dejan, 1965-, 14596455
Jevtić, Miroljub, 1950-, 3881575

Description (eng)

Renewable energy sources (RES) are gaining in importance and share in the energy mix in both developed and developing countries. RES, among others, can contribute to improving energy security, which is particularly important for isolated and rural areas...

Description (srp)

Obnovljivi izvori energije (OIE) dobijaju sve veći značaj i udeo u energetskom miksu kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. OIE, između ostalog, mogu doprineti i unapređenju energetske bezbednosti što je naročito vaţno za izolovane i ruralne sredine...

Description (srp)

Tehničko-tehnološke nauke - Inženjerski menadžment / Technical - technological sciences - Engineering management Datum odbrane: 08.06.2020.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Elektroenergetski sistemi

SWOT analysis, MCDA, renewables, prioritization, energy security

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Elektroenergetski sistemi

SWOT analiza, MCDA, obnovljivi izvori energije, prioritizacija, energetskabezbednost