Title (srp)

Заштита од ерозије и бујичних поплава као елемент система заштите животне средине на територији града Београда : докторска дисертација

Author

Trivan, Goran, 1962-

Contributor

Ristić, Ratko, 1961-
Radić, Boris P., 1982-
Nikić, Zoran, 1955-
Zlatić, Miodrag, 1953-
Milijić, Saša, 1969-

Description (eng)

Flash foods as one of the forms of action resulting from erosion processes, are among the most common natural disasters in Serbia in terms of human loss and material damage...

Description (srp)

Бујичне поплаве као једна од резултујућих форми деловања ерозионих процеса, представљају најчешће природне катастрофе у Србији, у погледу људских жртава и материјалних штета...

Description (srp)

Биотехничке науке - Ерозија и конзервација земљишта и вода / Biotechnological sciences - Erosion and soil and water conservation Datum odbrane: 21. 07. 2018.

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 2.0 AT - Creative Commons Attribution 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Zaštita od bujica i erozije

soil erosion, flash foods, prevention, enviromnetal protection system, The City of belgrade

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Zaštita od bujica i erozije

ерозиони процеси, бујичне поплаве, превенција, систем заштите животне средине, Град Београд