Title (srp)

Procesiranje, svojstva i mogućnost primene multiferoičnih materijala na bazi bizmut-ferita: doktorska disertacija

Author

Ilić, Nikola I., 1988-

Contributor

Petrović, Rada, 1965-
Bobić, Jelena, 1981-
Janaćković, Đorđe, 1964-
Srdić, Vladimir, 1961-

Description (eng)

Bismuth ferrite (BiFeO3) theoretically possesses very peculiar properties, and understanding them may be the key of understanding the nature of interaction between electrical and magnetic orderings in crystalline oxides. If problems in exhibiting those properties were overcome, bismuth ferrite-based materials might be widely applicable. Few single phase materials exhibit two or three of the ferroic properties (ferroelectric, ferroelastic, (anti)ferromagnetic) at temperatures above 50 K. Being ferroelectric, ferroelastic and even weakly ferromagnetic (although possessing antiferromagnetic structure of magnetic spins) at temperatures well above the room temperature, bismuth ferrite is the subject of hundreds of scientific studies with good reason, although its application is still far from being realized...

Description (srp)

Bizmut-ferit (BiFeO3) ispoljava jedinstvena svojstva koja pre svega doprinose teorijskom shvatanju električnih i magnetnih uređenja i njihove interakcije u kristalnim oksidnim materijalima, ali bi uz prevazilažanje trenutno postojećih prepreka materijala na bazi bizmut-ferita mogli naći primenu u mnogim oblastima. Postoji samo nekoliko jednofaznih materijala kojima se može pripisati više feroičnih svojstava (feroelektrična, feroelastična, (anti)feromagnetna) na temperaturama višim od 50 K. Zbog toga ne čudi da je baš bizmut-ferit, koji i na temperaturama iznad sobne može ispoljiti feroelektričnost, feroelastičnost, pa čak i slab feromagnetizam (iako je po magnetnoj strukturi antiferomagnetan), predmet istraživanja brojnih naučnih radova iako i dalje ne postoje uređaji koji u sastavu sadrže bizmut-ferit...

Description (srp)

Tehnološko inženjerstvo - Inženjerstvo materijala / Technological engineering - Materials engineering Datum odbrane: 01.06.2018.

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

bismuth ferrite, perovskite oxides, auto-combustion, multiferroics, doping, impedance spectroscopy, dielectric properties, ferroelectric, magnetic properties

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Inženjerstvo. Tehnika uopšte (34) -- Opšta tehnika (3400) -- Ispitivanje materijala. Inženjerstvo materijala (340014)

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Hemija (25) -- Fundamentalna hemija. Fizi?ka hemija (2506) -- Fizi?ka hemija ?vrstog stanja, te?nosti i gasova (250601) -- Nanostrukture. Nanotehnologija (250601A)

Identifiers