Title (srp)

Однос Јus in Bello-а са осталим елементима теорије праведног рата (Jus ante Bellum, Jus ad Bellum, Jus post Bellum) - Прилог изучавању војне етике : докторска дисертација

Author

Stanar, Dragan Ž., 1986-

Contributor

Babić, Jovan, 1951-
Cekić, Nenad, 1963-
Dobrijević, Aleksandar, 1971-
Grozdić, Borislav
Kajtez, Ilija

Description (srp)

Феномен рата својствен је човеку и људској заједници од првих људских друштава до данас. Рат заузима централно место у историји човечанства и у великој мери је утицао на развитак цивилизације и развој друштва. Услед своје важности, али и комплексности, феномен рата привлачио је пажњу не само филозофа, већ и свих других мислилаца, као и уметника, државника, итд. Готово да не постоји ни једна грана науке или уметности која се није бавила ратом, нити један облик стваралаштва који примену није нашао у рату, а велико је питање да ли је уопште било људских живота на које рат није утицао. Један од атрибута феномена рата, који нужно прати сваки рат, јесте његова моралност. Питање моралности, односно моралне оправданости рата неизоставно се поставља, без обзира на то када и где се тај рат води, ко га води, и на који начин га води. Одговори на ово питање су различити – од става да у рату не постоје морална ограничења, до става да апсолутно ниједан рат заправо није моралан. Негде на средини између ове две крајности стоји теорија праведног рата која представља заокружену вишевековну традицију мишљења о рату, којој су допринос дали правници, војсковође, представници клера, али највише филозофи. Модерна теорија праведног рата обухвата целокупан период рата, укључујући припрему за рат, почињање рата, вођење рата, и период непосредно после рата. У складу са тим, класичну теорију праведног рата чине два елемента – Jus ad Bellum и Jus in Bello, који се баве критеријумима оправданости рата, односно критеријумима праведног вођења рата. Модерна теорија праведног рата придодала је класичној теорији праведног рата још два елемента – Jus ante Bellum и Jus post Bellum, који се баве периодом припреме за рат, односно периодом непосредно по завршетку рата. Теорија која обухвата сва четири елемента, тј. која обухвата целокупан период рата, јесте теорија која у потпуности анализира све моралне аспекте овог друштвеног феномена. Без обзира на то што различити елементи теорије праведног рата обухватају различите периоде рата, неопходно је испитати да ли постоји узајамни утицај елемената, или се елементи теорије праведног рата морају посматрати као логички одвојени. Испитивањем односа ових елемената долазимо до одговора на важна питања као што су да ли они који припремају војнике за рат имају одговорност за оно што се дешава у рату, да ли можемо судити о праведности ратовања без узимања у обзир праведност рата, да ли начин ратовања утиче на могућност помирења и изградње мира после рата, итд. Период рата који је најинтересантнији за војну етику јесте сам период вођења борби, односно период којим се бави Jus in Bello. Поред тога што је најбитнији за војску и војну етику, овај период се тиче и највећег броја људи, јер број људи који учествују у вођењу рата и чији животи су драстично промењени борбама у рату, увелико надмашује број људи који учествују у припреми бораца за рат, у доношењу одлуке о почињању рата, па и процесу изградње мира. Анализом односа Jus in Bello-а са осталим елементима теорије праведног рата препознаћемо на који начин припрема за рат утиче на понашање војске у рату, да ли се војницима може приписати морална одговорност за рат који воде, и на који начин поштовање Jus in Bello ограничења утиче на могућност изградње одрживог мира.

Description (srp)

Филозофија - Етика / Philosophy - Etihcs Datum odbrane: 8.5.2018.

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Etika

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Filozofija rata. Sociologija rata

war, military, military ethics, Just war theory, Jus ante Bellum, Jus ad Bellum, Jus in Bello, Jus post Bellum

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Etika

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Filozofija rata. Sociologija rata

рат, војска, војна етика, теорија праведног рата, Jus ante Bellum, Jus ad Bellum, Jus in Bello, Jus post Bellum