Title (srp)

Вехабизам као пријетња регионалној безбједности Балканa : докторска дисертација

Author

Vasović, Ilija R., 1980-

Contributor

Кековић, Зоран, 1955-
Dragišić, Zoran, 1967-
Ahić, Jasmin

Description (srp)

Предмет истраживања у овој докторској дисертацији су безбедносни изазови, ризици и пријетње вехабизма по регионалну безбиједност Балкана. Са становишта безбедносних наука сама појава вехабизма на Балкану преставља у првом реду импликацију по националну безбедност држава које сачињавају „трусно“ подручје Балкана док само омасовљавање овог правца у Исламу прераста у озбиљан безбедносни проблем не само на националном већ и на глобалном нивоу. Имајући у виду постојећу актуелизацију вехабизма на просторима Балкана у самој дисертацији је сагледан његов историјски развој како у Саудијској Арабији гдје представља званичну религију као и долазак на просторе Балкана.

Description (srp)

Интегрисане, интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије - Студије безбедности / Integrated, interdisciplinary and multidisciplinary studies- Security studies Datum odbrane: 22.9.2017.

Description (eng)

The topic of this doctoral thesis of dissertation are the security challenges, risks and threats posed by the religious movement “Wahhabism” to the regional security of the Balkans. The principal goal of this research is the theoretical and empirical comprehension of Wahhabism as a historical, religious, sociological, politicological and security phenomenon, establishing the ways in which it is manifested, its effects on the Islamic religious community, as well as on the Muslim population in regions with Muslim-majority population...

Object languages

Serbian

Date

2017

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Ostala pitanja

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Vojna politika. Politika državne odbrane

Wahhabism, Wahabbis, Salafis, Islam, threats, security, Montenegro

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Ostala pitanja

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Vojna politika. Politika državne odbrane

вехабизам, вехабије, селефије, ислам, безбиједност, Црна Гора, изазови, ризици