Title (srp)

Реферат о завршеној докторској дисертацији

Contributor

Čebašek, Vladimir.
Gojković, Nebojša.
Jovančić, Predrag.
Šubaranović, Tomislav.
Pantović, Radoje.

Description (srp)

Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Branka M. Petrovića "Optimizacija dužine strele rotornih bagera u funkciji stabilnosti kosina i efektivnosti rada na površinskim kopovima lignita Srbije"

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

© All rights reserved

Subject

Petrović, Branko M. – Doktorska disertacija – Izveštaji