Title (srp)

Етимологија у часопису "Наш језик" : докторска дисертација

Author

Janković, Jelena D., 1980-

Contributor

Milanović, Aleksandar, 1968-
Loma, Aleksandar, 1955-
Stanišić, Vanja, 1961-

Description (eng)

The subject of this dissertation is the etymological information found in the papers published in the linguistic journal Naš jezik from 1932/1933 to 2013. In accordance with the journal program, the papers published in these volumes are dealing with topics such as study and standardization of the Serbian (formerly Serbo-Croatian) literary language; they are also addressing various language culture issues, fostering language culture as well as steering the direction of its further development. Even though only a smaller number of etymological studies have been published in the journal Naš jezik, it has proven to be a rich source of etymological information, and by that, we mean any information concerning origin, development, and/or history of a specific word, phrase or syntactic construction...

Description (srp)

Предмет дисертације су етимолошки подаци који се налазе у чланцима објављеним у лингвистичком часопису „Наш језик“ у временском распону од 1932/1933. до 2013. године. Међу његовим корицама су се, у складу с програмом часописа, нашли радови посвећени изучавању и нормирању српског (раније српско-хрватског) књижевног језика, решавању питања језичке културе, неговању те културе и усмеравању правца њеног даљег развитка. Иако је у „Нашем језику“ објављен мањи број етимолошких студија, часопис се показао као богат извор етимолошких података, а под тим подразумевамо сваку информацију која се тиче порекла, развоја и/или историје одређене речи, израза или синтаксичке конструкције...

Description (srp)

Друштвено-хуманистичке науке - Филолошке науке / Humanistic Social science - Science of Philology Datum odbrane: 04.09.2017.

Object languages

Serbian

Date

2017

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Periodika. Časopisi

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Etimologija

Serbian (Serbo-Croatian), linguistic journal Naš jezik, etymology,diachronic linguistics, lexicology, Russian loanword, Czech loanword

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Periodika. Časopisi

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Etimologija

српски (српско-хрватски) језик, часопис „Наш језик“,етимологија, дијахронијска лингвистика, лексикологија, русизам, бохемизам