Title

Реферат о завршеној докторској дисертацији Сање Ђурђевић "Разлике у карактеристикама личности и вредносним оријентацијама осуђених на казне затвора и на алтернативне казне"

Contributor

Radulović, Danka, 1958-
Jovanić, Goran, 1967-
Simović-Hiber, Ivana, 1952-

Description

Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Sanje Đurđević "Razlike u karakteristikama ličnosti i vrednosnim orijentacijama osuđenih na kazne zatvora i na alternativne kazne" (09.05.2016)

Object languages

sr

Rights

© All rights reserved

Subject

Đurđević, Sanja, 1965- – Doktorska disertacija – Izveštaji