Title (srp)

Реферат о завршеној докторској дисертацији Наташе М. Поповић "Деловање литијума на неуротрансмитерски и антиоксидативни статус у префронталном кортексу и хипокампусу пацова излаганих понављаном стресу физичког спутавања"

Contributor

Gavrilović, Ljubica, 1970-
Vujović, Predrag
Pajović, Snežana B., 1961-

Description (srp)

Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Nataše M. Popović "Delovanje litijuma na neurotransmiterski i antioksidativni status u prefrontalnom korteksu i hipokampusu pacova izlaganih ponavljanom stresu fizičkog sputavanja" (21.07.2016)

Object languages

Serbian

Date

2016-07-21

Rights

© All rights reserved

Subject

Popović, Nataša M, 1968- – Doktorska disertacija – Izveštaji