Title

Реферат о завршеној докторској дисертацији Милице Павлићевић "Утицај садржаја [бета] подјединица конглицинина на технолошке функционалне особине протеина соје"

Contributor

Vucelić-Radović, Biljana, 1954-
Stanojević, Slađana, 1965-
Mandić, Ljuba, 1953-
Milovanović, Mirjana, 1951-
Đorđević, Vuk, 1979-

Description

Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Milice Pavlićević "Uticaj sadržaja [beta] podjedinica konglicinina na tehnološke funkcionalne osobine proteina soje" (28.04.2016)

Object languages

sr

Rights

© All rights reserved

Subject

Pavlićević, Milica, 1983- – Doktorska disertacija – Izveštaji