Title (srp)

Реферат о завршеној докторској дисертацији Драгослава Р. Мутавџића "Примена мултиваријационе анализе у спектроскопским подацима"

Contributor

Milojković Opsenica, Dušanka, 1962-
Radotić Hadži-Manić, Ksenija
Spasić, Slađana
Mitrović, Aleksandra
Bogdanović Pristov, Jelena

Description (srp)

Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Dragoslava R. Mutavdžića "Primena multivarijacione analize u spektroskopskim podacima"

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

© All rights reserved

Subject

Mutavdžić, Dragosav R. 1970- – Doktorska disertacija – Izveštaji