Title (srp)

Реферат о завршеној докторској дисертацији Мирка Д. Чолића "Утицај степена инхибиције функције тромбоцита након примене двојне антиагрегационе терапије на исход болесника лечених елективном перкутаном коронарном интервенцијом"

Contributor

Ostojić, Miodrag, 1946-
Babić, Rade, 1955-
Matić, Mihajlo, 1949-

Description (srp)

Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Mirka D. Čolića "Uticaj stepena inhibicije funkcije trombocita nakon primene dvojne antiagregacione terapije na ishod bolesnika lečenih elektivnom perkutanom koronarnom intervencijom" (15.04.2016)

Object languages

Serbian

Date

2016-04-15

Rights

© All rights reserved

Subject

Čolić, Mirko D., 1961- – Doktorska disertacija – Izveštaji