Title (srp)

Реферат о завршеној докторској дисертацији Николе М. Грчића "Генетичка анализа наслеђивања квантитативних особина кукуруза применом метода диалела и генерацијских просека"

Contributor

Šurlan-Momirović, Gordana, 1949-
Prodanović, Slaven, 1964-
Delić, Nenad
Sečanski, Mile
Pavlov, Jovan

Description (srp)

Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Nikole M. Grčiča "Genetička analiza nasleđivanja kvantitativnih osobina kukuruza primenom metoda dialela i generacijskih proseka"

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

© All rights reserved

Subject

Grčić, Nikola M., 1981- – Doktorska disertacija – Izveštaji