Title (srp)

Слика жене у визуелној култури ране Византије на простору централног Балкана : докторска дисертација

Author

Anđelković Grašar, Jelena, 1981-

Contributor

Erdeljan, Jelena, 1965-
Stanković, Vlada, 1973-
Stevović, Ivan, 1965-
Vranešević, Branka, 1978-
Korać, Miomir, 1952-

Description (srp)

Истраживање у овој докторској дисертацији имало је за циљ обједињавање постојећих резултата и знања везаних за визуелни материјал који се тиче жене, у периоду од IV до почетка VII века, на територији данашње Србије и суседних земаља. У трагању за сликом рановизантијске жене прикупљени материјал посматран је кроз призму визуелне културе, на тај начин омогућавајући разумевање не само иконографских образаца, већ и позиционирање жене унутар друштвеног и културног контекста овог времена. Основни методолошки приступи у овом истраживању су женска историја (woman’s history), феминистичке теорије (feminist theories) и родне студије (gender studies). Захваљујући овим методолошким приступима постојећа слика о женама на централном Балкану може бити другачије тумачена и смештена у оквир модерних академских студија, широко прихваћених широм света. У циљу стварања целокупне слике женске појавности, кроз три поглавља појединачно, разматране су слике рановизантијских царица, обичних и божанских жена...

Description (srp)

Историја уметности - Историја средњовековне уметности / History of Art - History of Medieval Art Datum odbrane: 28.03.2016.

Description (eng)

The research goal of this doctoral dissertation was to synthesize the existing results and knowledge concerning visual material regarding women in the period between 4th and beginning of the 7th century, at the territory of present day Serbia and its neighbouring countries. In search for the image of early Byzantine woman, the collected material was observed through a lens of visual culture, thereby enabling not only understanding of iconographic patterns, but also positioning of women within the social and cultural context of the time. The main methodological approaches in this research are woman’s history, feminist theories and gender studies. Owing to these methodological approaches, images of women present on the central Balkans could be reinterpreted and placed within the framework of modern academic studies, widely accepted worldwide. In order to create an overall image of women’s appearance, images of early Byzantine empresses, ordinary and divine women were envisaged, through three chapters individually...

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srednjevekovna umetnost

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srednjevekovna umetnost

жена, рана Византија, централни Балкан, царице, обичне жене,господарице, слушкиње, богиње, Богородица

women, Early Byzantium, central Balkans, empresses, ordinary women,mistresses, maidservants, goddesses, the Theotokos