Title (srp)

Геометријска модификација Ајнштајнове теорије гравитације: докторска дисертација

Author

Грујић, Јелена М., 1984-

Contributor

Rakić, Zoran, 1964-
Dragović, Branko.
Nikčević, Stana, 1950-
Antić, Miroslava, 1978-
Andrejić, Vladica, 1978-

Description (srp)

Без обзира на своју теоријску лепоту и многе феноменолошке успехе, општа теорија релативности није комплетна теорија и потребно ју је модификовати. Општа релативност даје космолошка решења која садрже сингуларитет у почетном тренутку. Са циљем да решимо овај проблем космичког сингуларитета бавимо се нелокалном модификацијом опште теорије релативности. Посебно, анализирамо два нелокална модела помоћу којих налазимо нека несингуларна реxеша са прескоком за космолошки скалирајући фактор.

Description (srp)

Математика - Геометрија / Mathematics - Geometry Datum odbrane: 03.06.2015.

Description (eng)

Despite its theoretical beauty and many phenomenological evidences, general relativity is not a complete theory and should be modified. Namely, under rather general conditions, general relativity yields cosmological solutions with zero size of the universe at its beginning, what means an infinite matter density. In order to solve this problem we consider nonlocal modification of general relativity. In particular, we analyze two nonlocal models and present their nonsingular bounce cosmological solutions for the cosmic scale factor.

Object languages

Serbian

Date

2015

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

modified gravity, nonlocal gravity, variational principle, equationsof motion, nonsingular bounce cosmological solutions, power-law cosmologicalsolutions

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Astronomija (23) -- Astrofizika. Kosmologija. Kosmogonija. (2308)

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Matematika (19) -- Diferencijalna geometrija. Vektori. Tenzori (1910)

Identifiers