Title (srp)

Развој метода за повећање радног века и поузданости машинских система у условима замора : doktorska diseracija

Author

Momčilović, Dejan B.

Contributor

Mitrović, Radivoje
Ristivojević, Mileta
Rosić, Božidar
Kuzmanović, Siniša
Grabulov, Vencislav

Description (srp)

У овом раду приказан је развој метода за процену настанка и ширења заморних прслина у циљу повећања радног века и поузданости машинских елемената и машинских система у условима замора. Детаљно је изложена и анализирана доступна научна литература из теоријских поставки феномена замора. Посебно је анализирана примена постојећих метода и теорија на решавање проблема заморних оштећења и отказа код машинских елемената. Развијање нових метода за процену настанка заморних прслина изложено је са различитих аспеката, с обзиром да се ради о резултатима мултидисциплинарних истраживања овог феномена, уз примену и интеркорпорирање доступних савремених аналитичких , нумеричких и експерименталних метода. Посебна пажња посвећена је верификацији развијених метода, кроз неколико приступа. За верификацију су коришћени сопствени експериментални резултати, као и резултати других аутора. У циљу бољег разумевања развијених метода, а пре свега методологије широких могућности примене, детаљно је описана примена на конкретном и веома сложеном проблему отказа машинског елемента у условима заморног оптерећења.

Description (srp)

Машинство - Машински елементи / Mechanical engineering - Machine elements Datum odbrane: 27.02.2015.

Description (eng)

This dissertation presents development of methods for assesment of crack initiation and propagation as part of the goal: increase of working life and reliability of machine elements and systems under fatigue loading. Детаљно je изложена и анализирана доступна научна литература из теоријских поставки феномена замора. Посебно је анализирана примена постојећих метода и теорија на решавање проблема заморних оштећења и отказа код машинских елемената On the basis of available scientific literature, the fenomenon of fatigue is analysed. The emphasize is on this research was application of existing methods and theories on failure prevention. Development of new methods for assessment of crack initiation is presented in detail, due to fact that multidisclipinary research is basis for application, analytical, numerical an experimental methods. The important part of presentation of developed methods, with significant potentials, is application on real and complex problem of failures of mechanical elements due to combination of fatigue and corrosion.

Object languages

Serbian

Date

2014

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode