Phaidra


 

Uticaj akustičkog i biološkog šuma na kvalitet merenja signala otoakustičke emisije (sr)

Description (sr): Elektrotehnika / Electrical engineering Datum odbrane: 21. 02. 2013.

Author: Miško Subotić

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Opšta tehnika → Biomedicinska tehnika

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Elektrotehnika → Tekomunikacije i elektronika

Overview
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:5430

o:5430

Uticaj akustičkog i biološkog šuma na kvalitet merenja signala otoakustičke emisije (Serbian)

doktorska disertacija (Serbian)

The influence of acoustic and biological noise on signal quality measurements of otoacoustic emissions: doctoral dissertation (English)

Serbian

Elektrotehnika / Electrical engineering Datum odbrane: 21. 02. 2013. (Serbian)

OAE, TEOAE, biološki šum, ambijentalni šum, adaptivni filtaradaptivno potiskivanje šuma, oštecenje sluha, skrining program. (Serbian)

OAE, TEOAE, biological noise, ambient noise, adaptive filter, adaptive suppression of noise, hearing loss, screening program (English)

Yes

Identifiers

43470351