Phaidra


 

Formiranje supermasivnih crnih rupa i uticaj sudara galaksija na njihovu evoluciju (sr)

Opis (sr): Astronomija - Vangalakticka astronomija / Astronomy - Extragalactic astronomy Datum odbrane: 13.07.2017.

Autor: Majda J. 1989- Smole

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Astronomija → Astrofizika. Kosmologija. Kosmogonija. → Zvezdani sistemi. Vasiona. Kosmologija → Univerzum Metagalaksija. Kosmologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17860

o:17860

Formiranje supermasivnih crnih rupa i uticaj sudara galaksija na njihovu evoluciju ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Supermassive black hole formation and role of galaxy mergers in their evolution : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Astronomija - Vangalakticka astronomija / Astronomy - Extragalactic astronomy Datum odbrane: 13.07.2017. ( srpski)

supermasivne crne rupe, sudari galaksija, gravitacioni talasi, haloitamne materije, numericke simulacije ( srpski)

supermassive black holes, galaxy mergers, gravitational waves, dark matterhaloes, numerical simulations (engleski)

da

Identifikatori

50179855