Phaidra






 

Nosivost spregnutih stubova od kružnih šupljih čeličnih profila ispunjenih betonom (sr)

Opis (sr): Građevinarstvo - Tehnička mehanika i teorija konstrukcija
Datum odbrane: 09.05.2018.

Autor: Marija M. Lazović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Građevinarstvo → Građevinarstvo i konstrukcije uopšte → Statika konstrukcija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17825

o:17825

Nosivost spregnutih stubova od kružnih šupljih čeličnih profila ispunjenih betonom ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Bearing Capacity of Circular Concrete Fulled Steel Tube Columns. : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Građevinarstvo - Tehnička mehanika i teorija konstrukcija
Datum odbrane: 09.05.2018. ( srpski)

kružni CFT stubovi, aksijalna nosivost i stabilnost, eksperimentalnaispitivanja, nelinearna analiza, granični uslovi ( srpski)

da

Identifikatori

513800594