Phaidra


 

Model izbora rute putovanja zasnovan na predhodno [i.e. prethodno] snimljenim podacima na uličnoj mreži (sr)

Opis (sr): Saobraćajno inženjerstvo - Planiranje saobraćaja i saobraćajne infrastrukture / Traffic enginering - Transport and Infrastructure Planning
Datum odbrane: 29. 09. 2017.

Autor: Marko K., 1986- Nikolić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Saobraćaj → Organizacija saobraćaja. Signalizacija. Udesi

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17822

o:17822

Model izbora rute putovanja zasnovan na predhodno [i.e. prethodno] snimljenim podacima na uličnoj mreži ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Route choice model based on historical data collected on street network : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Saobraćajno inženjerstvo - Planiranje saobraćaja i saobraćajne infrastrukture / Traffic enginering - Transport and Infrastructure Planning
Datum odbrane: 29. 09. 2017. ( srpski)

skup alternativnih ruta, model izbora rute putovanja,gps podaci, mapmečing model, procnjeno vremeputovanja, otkrivene preference ( srpski)

routes choice set, route choices model, gps data,map-matching model, estimated travel time,revealed preferences (engleski)

da

Identifikatori

512489386