Phaidra


 

Izbor signalnih planova za upravljanje saobraćajem primenom optimizacije kolonijom pčela (sr)

Opis (sr): Saobraćajno inženjerstvo - Operaciona istraživanja u saobraćaju / Traffic Engineering - Operations research in transport and traffic engineering
Datum odbrane: 04.09.2017.

Autor: Aleksandar D., 1987- Jovanović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Saobraćaj → Organizacija saobraćaja. Signalizacija. Udesi

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17818

o:17818

Izbor signalnih planova za upravljanje saobraćajem primenom optimizacije kolonijom pčela ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Choice of signal timing for traffic control by bee colony optimization : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Saobraćajno inženjerstvo - Operaciona istraživanja u saobraćaju / Traffic Engineering - Operations research in transport and traffic engineering
Datum odbrane: 04.09.2017. ( srpski)

Izolovana signalisana raskrsnica, Zona raskrsnica, Optimizacija kolonijom pčela (BCO), Višekriterijumska optimizacija, Pešački tokovi, HCS Signals, TRANSYT-7F, Simulirano kaljenje (SA). ( srpski)

Isolated signalized intersection, Area-wide urban traffic control, Bee colony optimization (BCO), Multicriteria optimization, Pedestrian flows, HCS Signals,TRANSYT-7F, Simulated annealing (SA). (engleski)

da

Identifikatori

512488618