Phaidra


 

Uticaj demografske promene starenja stanovništva na saobraćajno projektovanje urbanog saobraćajnog sistema (sr)

Description (sr): Saobraćajno inženjerstvo-Saobraćajno projektovanje na mreži puteva i ulica / Transport and Traffic Engineering-Traffic design of urban and rural network
Datum odbrane: 5. 09. 2017.

Author: Ana Lj., 1969- Trpković

Overview
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17816

Dimensions

Reference Number