Phaidra


 

Mere za smanjenje uticaja buke na aerodromima (sr)

Opis (sr): Saobraćajno inženjerstvo-Aerodromi i bezbednost vazdušne plovidbe / Transport and Traffic Engineering-Airports and Air Traffic Safety

Datum odbrane: 10. 04. 2018.

Autor: Emir M., 1986- Ganić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Saobraćaj → Vazdušni saobraćaj → Organizacija vazdušnog saobraćaja

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17809

o:17809

Mere za smanjenje uticaja buke na aerodromima ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Noise abatement measures at airports : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Saobraćajno inženjerstvo-Aerodromi i bezbednost vazdušne plovidbe / Transport and Traffic Engineering-Airports and Air Traffic Safety

Datum odbrane: 10. 04. 2018. ( srpski)

aerodrom, avio-buka, mera za smanjenje buke, međuzavisnost mera, anketa, alat za pomoć u odlučivanju, raspoređivanje vazduhoplova na rute ( srpski)

airport, aircraft noise, noise abatement measure, interdependence of measures, survey, decision support tool, aircraft assignment to routes (engleski)

da

Identifikatori

512513194