Phaidra


 

Nove kombinatorne konstrukcije u vezi sa problemima iz hromatske teorije grafova, ekstremalne teorije skupova i teorije Bulovih matrica (sr)

Opis (sr): Racunarstvo - Diskretna matematika / Computer science - Discrete mathematics
Datum odbrane: 22.02.2018.

Autor: Bojan M., 1980- Vučković

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Matematika → Kombinatorna analiza. Teorija grafova

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17784

o:17784

Nove kombinatorne konstrukcije u vezi sa problemima iz hromatske teorije grafova, ekstremalne teorije skupova i teorije Bulovih matrica ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

New combinatorial constructions related to problems from the chromatic graph theory, extremal set theory and Boolean matrix theory : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Racunarstvo - Diskretna matematika / Computer science - Discrete mathematics
Datum odbrane: 22.02.2018. ( srpski)

bojenje grafova, Franklova hipoteza, kardinalnost prostoravrsta Bulovih matrica ( srpski)

graph colorings, Frankl’s conjecture, row space cardinality ofBoolean matrices (engleski)

da

Identifikatori

50172943