Phaidra


 

Analiza mogućnosti definisanja i realizacije državnog prostornog geodetskog referentnog sistema na bazi globalnog terestričkog referentnog sistema (sr)

Opis (sr): Geodezija - Referentne geodetske mreže / Geodesy - Geodetic reference networks Datum odbrane: 29.11.2017.

Autor: Rajko M., 1980- Savanović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Geodezija → Tehnike geodetskih merenja

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17649

o:17649

Analiza mogućnosti definisanja i realizacije državnog prostornog geodetskog referentnog sistema na bazi globalnog terestričkog referentnog sistema ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Analysis of Definition and Realization Possibility of the National Spatial Geodetic Reference system Based on Global Terrestrial Reference System. : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Geodezija - Referentne geodetske mreže / Geodesy - Geodetic reference networks Datum odbrane: 29.11.2017. ( srpski)

geodetski referentni sistem, geodetski datum, metod najmanjihkvadrata, Helmertova transformacija, direktna projekcija, modelovanje distorzija,predikcija reziduala ( srpski)

geodetic reference system, geodetic datum, least squares method,Helmert transformation, direct projection, distortion modeling, residualsprediction (engleski)

da

Identifikatori

513763730