Phaidra


 

Formulacija i implementacija konstitutivnog modela za prekonsolidovane gline (sr)

Opis (sr): Građevinska geotehnika / Geotechnical engineering

Datum odbrane: 30.09.2017.

Autor: Sanja D., 1978. Jocković

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Građevinarstvo → Geotehnika

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17647

o:17647

Formulacija i implementacija konstitutivnog modela za prekonsolidovane gline ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Formulation and implementation of constitutive model for overconsolidated clays : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Građevinska geotehnika / Geotechnical engineering

Datum odbrane: 30.09.2017. ( srpski)

Konstitutivni model, prekonsolidovane gline, parametar stanja, numerička integracija, Metoda vodećeg parametra ( srpski)

constitutive model, overconsolidated clays, state parameter, numerical integration, Governing parameter method (engleski)

da

Identifikatori

513760914