Phaidra


 

Karakteristike asfaltnih mešavina sa agregatom od recikliranog betona (sr)

Opis (sr): Građevinarstvo - Građevinski materijali, tehnologija betona i ispitivanje / Civil Engineering - Building materials, concrete technology and testing of structures konstrukcija
Datum odbrane: 19.06.2017.

Autor: Aleksandar V., 1986. Radević

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Građevinarstvo → Građevinski materijali

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17644

o:17644

Karakteristike asfaltnih mešavina sa agregatom od recikliranog betona ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Properties of asphalt concrete mixtures with recycled PCC aggregate : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Građevinarstvo - Građevinski materijali, tehnologija betona i ispitivanje / Civil Engineering - Building materials, concrete technology and testing of structures konstrukcija
Datum odbrane: 19.06.2017. ( srpski)

Asfaltne mešavine, reciklirani agregat, dejstvo vode, trajna deformacija,krutost, zamor, niske temperature, eksperimentalno ispitivanje ( srpski)

Asphalt mixtures, recycled concrete aggregate, water sensitivity, permanentdeformation, stiffness, fatigue, low temperature, experimental investigation (engleski)

da

Identifikatori

513756818