Phaidra


 

Теорије спортског тренинга: могућности оцењивања и упоређивања (sr)

Opis (sr): Физичко васпитање и спорт- Науке физичког васпитања, спорта и рекреације / Physical education and Sport- Sciences of physical education, sport and recreation
Datum odbrane: 19.01.2018.

Autor: Adam Z., 1988- Petrović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Sport → Teorija sporta

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17630

o:17630

Теорије спортског тренинга: могућности оцењивања и упоређивања ( srpski)

докторска дисертација ( srpski)

Sports training theories: possibilities of evaluating and comparing : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Физичко васпитање и спорт- Науке физичког васпитања, спорта и рекреације / Physical education and Sport- Sciences of physical education, sport and recreation
Datum odbrane: 19.01.2018. ( srpski)

теорија спортског тренинга, дијалог, спортска форма, периодизација, закономерности (специфични принципи) спортског тренинга, блок периодизација, традиционална периодизација ( srpski)

Theory of sports training, dialogue, sports form, periodization, laws (the specific principles) of sports training, traditional periodization, block periodization (engleski)

796.015.1 (043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

514902444