Phaidra


 

Kliničko-morfološki korelati poremećaja kontrole impulsa u Parkisonovoj bolesti (sr)

Opis (sr): Medicina / Medicine
Datum odbrane: 02.03.2018.

Autor: Vladana V., 1983- Marković

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Neurologija. Neuropatije

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17565

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

29: Medicina → 2944: Neurologija. Neuropatije

parkinsonizam, bihejvioralni poremećaj, impulsivno-kompulsivni poremećaj,punding, habenula, amigdala, multimodalno magnetno-rezonantno snimanje mozga ( srpski)

parkinsonism, behavioral disorder, impulsive-compulsive behavior, punding,habenula, amygdale, multimodal brain magnetic resonance imaging (engleski)

616.858(043.3) ( srpski)