Phaidra


 

Kliničko-morfološki korelati poremećaja kontrole impulsa u Parkisonovoj bolesti (sr)

Opis (sr): Medicina / Medicine
Datum odbrane: 02.03.2018.

Autor: Vladana V., 1983- Marković

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Neurologija. Neuropatije

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17565

ne

da

Autorstvo–Nekomercijalno–Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY - NC - ND 3.0)