Phaidra


 

Kliničko-morfološki korelati poremećaja kontrole impulsa u Parkisonovoj bolesti (sr)

Description (sr): Medicina / Medicine
Datum odbrane: 02.03.2018.

Author: Vladana V., 1983- Marković

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Neurologija. Neuropatije

Overview
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17565

144 lista

5.02 MB

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17565

Requirements