Phaidra


 

Američka nacionalna strategija za borbu protiv terorizma na početku XXI veka (sr)

Opis (sr): Političke nauke - Međunarodne studije – Studije bezbednosti / Political sciences - International studies – Security studies Datum odbrane: 15.3.2018.

Autor: Nikša, 1981- Nikodinović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Političke nauke

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17545

o:17545

Američka nacionalna strategija za borbu protiv terorizma na početku XXI veka ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

The U.S. national strategy for combating terrorism at the beginning of the XXI century : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Političke nauke - Međunarodne studije – Studije bezbednosti / Political sciences - International studies – Security studies Datum odbrane: 15.3.2018. ( srpski)

terorizam, antiterorizam, bezbednost, globalizacija, nacionalna strategija, SAD, EU, Al Kaida, 11. septembar, rat, Irak, Avganistan, Patriotski zakon, otadžbinska bezbednost ( srpski)

terrorism, antiterrorism, security, globalization, national strategy, USA, EU, Al Qaeda, 9/11, war, Iraq, Avganistan, Patriot Act, Homeland Security (engleski)

da

Identifikatori

50005263