Phaidra


 

Toponimi turskog porekla u Srbiji (sr)

Opis (sr): Turkologija - Turski jezik i toponomastika / Turkology - Turkish language and toponomastics
Datum odbrane: 14.07.2017.

Autor: Tarik, 1983- Duran

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filologija. Lingvistika → Leksikologija srpskog jezika

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16233

ne

da

Autorstvo–Nekomercijalno–Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY - NC - ND 3.0)