Phaidra


 

Toponimi turskog porekla u Srbiji (sr)

Opis (sr): Turkologija - Turski jezik i toponomastika / Turkology - Turkish language and toponomastics
Datum odbrane: 14.07.2017.

Autor: Tarik, 1983- Duran

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filologija. Lingvistika → Leksikologija srpskog jezika

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16233

14.09.2017 - 13:46:07

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Tarik, 1983- Duran

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Mirjana, 1951- Teodosijević

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Ksenija Aykut

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Srđan Katić