Phaidra


 

Populaciona dinamika i održivi modaliteti suzbijanja Globodera rostochiensis (Woll.) i G. pallida (Stone) (Nematoda: Heteroderinae) u uslovima Zapadne Srbije (sr)

Opis (sr): Biotehničke nauke - Entomologija i poljoprivredna zoologija / Biotechnical Sciences- Entomology and Agricultural Zoology
Datum odbrane: 26.06.2017.

Autor: Nikola S., 1981- Grujić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Poljoprivreda i srodne nauke → Poljoprivreda. Agronomija → Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16232

14.09.2017 - 13:43:12

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Nikola S., 1981- Grujić

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Milan, 1957- Radivojević

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Radmila, 1950- Petanović

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Laslo, 1955- Barši

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Biljana, 1970- Vidović

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Zoran, 1961- Broćić