Phaidra


 

Hibridni nanokompozitni materijali sa efektom samozalečenja (sr)

Opis (sr): Tehnološko inženjerstvo - Inženjerstvo materijala / Technological Engineering - Material Engineering
Datum odbrane: 14.07.2017.

Autor: Ivana M. Radović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Opšta tehnika → Ispitivanje materijala. Inženjerstvo materijala

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16227

Obratite pažnju da element "Vrsta obrazovnog i nastavnog resursa" mora biti popunjen.
Korisnicima je potrebna ova informacija.

Primena u nastavi