Phaidra


 

Hibridni nanokompozitni materijali sa efektom samozalečenja (sr)

Opis (sr): Tehnološko inženjerstvo - Inženjerstvo materijala / Technological Engineering - Material Engineering
Datum odbrane: 14.07.2017.

Autor: Ivana M. Radović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Opšta tehnika → Ispitivanje materijala. Inženjerstvo materijala

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16227

14.09.2017 - 13:27:09

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Ivana M. Radović

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Vesna, 1961- Radojević

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Petar, 1965- Uskoković

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Radmila, 1965- Jančić-Heineman

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Dušica, 1961- Stojanović

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Jelena Lamovec