Phaidra


 

Biohemijska i funkcionalna svojstva piva sa dodatkom gljive Ganoderma lucidum (sr)

Opis (sr): Biotehničke nauke - Nauka o vrenju / Biotechnology - The science of fermentation
Datum odbrane: 29.06.2017.

Autor: Saša M., 1980- Despotović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Tehnologija → Prehrambena industrija. Industrijska mikrobiologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16221

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

34: Inženjerstvo. Tehnika uopšte → 3409: Tehnologija → 340907: Prehrambena industrija. Industrijska mikrobiologija

pivo, Ganoderma lucidum, funkcionalna hrana, bioaktivna jedinjenja ( srpski)

beer, Ganoderma lucidum, functional food, bioactive compounds (engleski)

663.41+582.284.3(043.3) ( srpski)