Phaidra


 

Biohemijska i funkcionalna svojstva piva sa dodatkom gljive Ganoderma lucidum (sr)

Opis (sr): Biotehničke nauke - Nauka o vrenju / Biotechnology - The science of fermentation
Datum odbrane: 29.06.2017.

Autor: Saša M., 1980- Despotović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Tehnologija → Prehrambena industrija. Industrijska mikrobiologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16221

ne

da

Autorstvo–Nekomercijalno–Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija ( CC BY–NC–SA 3.0)