Phaidra


 

Biohemijska i funkcionalna svojstva piva sa dodatkom gljive Ganoderma lucidum (sr)

Opis (sr): Biotehničke nauke - Nauka o vrenju / Biotechnology - The science of fermentation
Datum odbrane: 29.06.2017.

Autor: Saša M., 1980- Despotović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Tehnologija → Prehrambena industrija. Industrijska mikrobiologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16221

14.09.2017 - 12:59:55

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Saša M., 1980- Despotović

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Ida, 1951- Leskošek-Čukalović

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Viktor, 1964- Nedović

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Miomir, 1955- Nikšić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Mirjana, 1971- Pešić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Ljiljana, 1962- Gojković-Bukarica

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Jelena, 1975- Pejin